img img img
tải app ngay Logo
PROPHUB / PropTech Blog

PropTech Blog

ĐÓN ĐẦU CƠ HỘI KHAI PHÓNG TIỀM NĂNG

CÙNG CÁC TÍNH NĂNG ƯU VIỆT CỦA PROPCOM

kết nối
Nhóm cộng đồng, nhóm trò chuyện, giới thiệu/ liên kết

Thành viên cộng đồng PROPCOM có thể dễ dàng kết nối với những người cùng đam mê thông qua tính năng thông báo, chat, bình luận, giới thiệu thành viên và liên kết.

kiến thức
Sự kiện, Propskill, Thử tài kiến thức

Thành viên cộng đồng PROPCOM sẽ được nâng cao kiến thức khi tham gia các Sự Kiện, chương trình đào tạo Propskill hay các trò chơi mục Thử Tài Kiến Thức.

giao dịch
Tài liệu dự án, Yêu cầu tư vấn, Đăng tin, Quản lý tài chính

Thành viên cộng đồng PROPCOM có thể dễ dàng lấy, chia sẻ thông tin dự án, quản lý chi phí giao dịch kết hợp cùng hệ thống cập nhật thông tin liên tục sẽ giúp quá trình tư vấn khách hàng nhanh chóng, hiệu quả, chuyên nghiệp.