PropBuilding
Giải Pháp Quản Lý Vận Hành Tòa Nhà

Giúp Chủ đầu tư – Ban quản lý tòa nhà giảm thiểu thủ tục hành chính, tối ưu thời gian, tối ưu hiệu suất quản lý. Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng/ cư dân.

z3827275301639_cd0fbc1f87327c3ac87ad7e5f74fc81d-768x594-04
+ 0
Dự án
z3827275301639_cd0fbc1f87327c3ac87ad7e5f74fc81d-768x594-05
+ 0
Cư dân
z3827275301639_cd0fbc1f87327c3ac87ad7e5f74fc81d-768x594-06
+ 0
Yêu cầu được xử lý
z3827275301639_cd0fbc1f87327c3ac87ad7e5f74fc81d-768x594-04
+ 0
Đối tác

Giải pháp công nghệ dành cho Chủ đầu tư
Ban quản lý tòa nhà/khu dân cư

Giải pháp công nghệ dành cho
Chủ đầu tư
Ban quản lý tòa nhà/khu dân cư

giải quyết vấn đề cho từng đối tượng

PropBuilding element-09

Chủ đầu tư

PropBuilding element-10

BAN QUản lý

PropBuilding element-11

khách hàng - cư dân

tính năng nổi bật

quản lý nhân khẩu, chi phí

quản lý cộng đồng

quản lý dịch vụ-tiện ích

quản lý thông tin-nội quy

quản lý yêu cầu

quản lý công việc

Quản lý nhân khẩu, chi phí

Ban quản lý dễ dàng tra cứu thông tin cư dân nhanh chóng, tiết kiệm thời gian như:
 • Nhân khẩu
 • Phương tiện
 • Hợp đồng
 • Hóa đơn thanh toán
 • Quản lý cộng đồng

  Cho phép tạo và quản lý các hội nhóm.
  Đăng bài viết và kiểm duyệt nội dung từ cư dân.

  Quản lý dịch vụ - tiện ích

  Tiếp nhận và xử lý các đăng ký tiện ích từ cư dân nhanh chóng. Dễ dàng theo dõi lịch đặt chỗ các tiện ích trong khu vực.

  Quản lý thông tin - nội quy

  Dễ dàng tạo các thông tin, nội quy, chính sách tòa nhà và thông báo đến cư dân nhanh chóng. Loại bỏ cách truyền thông cũ gây mất nhiều thời gian, nắm bắt thông tin không chính xác.

  Quản lý Yêu cầu

  Tiếp nhận nhanh chóng các yêu cầu từ cư dân, dễ dàng nắm bắt được danh sách và trạng thái công việc. Giúp cải thiện chất lượng dịch vụ với cư dân.

  Quản lý công việc

  Tạo danh sách công việc định kì với lịch trình, thời gian cụ thể và phân công cụ thể đến cán bộ nhân viên nhanh chóng.

  Ứng dụng dành cho đối tượng

  Prop Building với các tính năng nổi bật:

  • Quản lý nhân khẩu, chi phí
  • Quản lý cộng đồng
  • Quản lý dịch vụ
  • Quản lý yêu cầu
  • Quản lý công việc
  • Quản lý thông tin, nội quy

  Prop Care với các tính năng nổi bật:

  • Theo dõi trạng thái giao dịch/ bàn giao, quản lý tài sản
  • Quản lý thông tin nhân khẩu & phương tiện
  • Tham gia cộng đồng
  • Đăng ký sử dụng tiện ích
  • Thanh toán hóa đơn
  • Tạo nhanh các yêu cầu phát sinh hằng ngày

  Prop Building với các tính năng nổi bật:

  • Quản lý nhân khẩu, chi phí
  • Quản lý cộng đồng
  • Quản lý dịch vụ
  • Quản lý yêu cầu
  • Quản lý công việc
  • Quản lý thông tin, nội quy

  Prop Care với các tính năng nổi bật:

  • Theo dõi trạng thái giao dịch/ bàn giao, quản lý tài sản
  • Quản lý thông tin nhân khẩu & phương tiện
  • Tham gia cộng đồng
  • Đăng ký sử dụng tiện ích
  • Thanh toán hóa đơn
  • Tạo nhanh các yêu cầu phát sinh hằng ngày

  Đối tác

  đăng ký ngay!

  Demo tính năng sản phẩm