PROPHUB SERVICE

E-LEARNING
gIẢI PHÁP ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

E-Learning giải pháp đào tạo trực tuyến nhằm tối ưu thời gian, chi phí đào tạo và giảm được cho phí nhân lực tổ chức, vận hành và kiểm soát.

E-LEARNING

Lợi ích của e-learning

Doanh nghiệp

   Xây dựng văn hóa học tập lâu dài.
   Tiết kiệm chi phí, thời gian, nhân lực.
   Phù hợp tất cả các ngành nghề.

Nhà quản trị

   Dễ dàng xây dựng lộ trình đào tạo.
   Đánh giá, quản lý quá trình đào tạo, có các chính sách quản trị phù hợp.
   Dễ dàng xây dựng lộ trình đào tạo.

Giảng viên

   Xây dựng bài giảng dễ dàng.
   Theo dõi, quản lý học viên.
   Xuất báo cáo động nhanh chóng.

Nhân viên

   Chủ động giời gian, địa điểm học.
   Dễ dàng tương tác.
   Xây dựng kho tài liệu riêng, dễ dàng tìm kiếm.

E-LEARNING

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Group 314780@2x

Quản lý chương trình đào tạo

Group 314791@2x

Quản lý xây dựng khóa học

Group 314789@2x

Quản lý lộ trình đào tạo

Group 314783@2x

Quản lý tiến trình học tập

Group 314784@2x

Dashboard - Báo cáo

Group 314787@2x

Kênh trao đổi tương tác