PROPHUB SERVICES

1. Hiện đại hóa quy trình quản lý nhân viên

PROPHUB SERVICES

2. Tối ưu quy trình kinh doanh để tăng năng suất bán hàng

Quản lý kinh doanh dự án chuyên nghiệp
=> cùng lúc bán được nhiều dự án

Giao dịch 24/7

Livestream bán hàng

Quản lý thông tin khách hàng qua nhiều giai đoạn:
Tiềm năng => Giao dịch => Sau giao dịch

Chương trình chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng

PROPHUB SERVICES

3. Tối ưu quảng cáo bán hàng, quảng bá thương hiệu