PROPINSIGHT

NỀN TẢNG DỮ LIỆU MỞ BẤT ĐỘNG SẢN

MACHINE LEARNING & AI

Kiến trúc xây dựng PropInsight

Nguồn dữ liệu Big Data

Báo chí nhà nước
Trang tin điện tử
Mạng xã hội
Các nguồn dữ liệu công khai

PropInsight dùng để làm gì ?

1fgdhjk@2x

Tra cứu, tìm kiếm và đo lường năng lực của các công ty môi giới, chủ đầu tư, dự án…

Cập nhật tin tức bất động sản trên 1 giao diện duy nhất

Ai cần đến những số liệu của PropInsight ?

Chủ đầu tư

- Có dữ liệu để đầu tư phát triển dự án: Phân khúc sản phẩm - Khách hàng mục tiêu - Giá bán - Tiện ích...
- Dễ dàng tra cứu hầu hết các thông tin BĐS

Sàn môi giới

- Nắm bắt dữ liệu thị trường và các môi giới đang hoạt động tại khu vực
- Dễ dàng tra cứu hầu hết các thông tin BĐS

Bộ phận Kinh doanh - Marketing

- Lắng nghe truyền thông để thiết lập các chiến dịch hiệu quả
- Nắm bắt biến động giá bán, dự án mới, đối thủ, tình trạng bán hàng của các dự án lân cận....
- Dễ dàng tra cứu hầu hết các thông tin BĐS

Bộ phận Nghiên cứu thị trường

- Có số liệu trực quan và hoàn toàn tự động, được tổng hợp từ lượng dữ liệu khổng lồ mà con người không thể làm hết.

Nhà đầu tư cá nhân

- Tự nắm bắt thị trường, tra cứu thông tin mà không cần phụ thuộc vào môi giới
- Theo dõi các khu vực và các thông tin chính sách liên quan
- Dễ dàng tra cứu hầu hết các thông tin BĐS

Báo cáo thị trường bđs

Báo cáo đánh giá
So sánh mức độ truyền thông

   Đánh giá độ phủ của Thương hiệu trên Mạng xã hội và so sánh thị phần với đối thủ

   Đánh giá danh tiếng Thương hiệu thông qua đo lường sắc thái thảo luận

   Đánh giá hiệu quả các hoạt động truyền thông của Thương hiệu

   Phân tích mức độ nhận thức, phản hồi, yêu thích của người dùng về Thương hiệu trên Mạng xã hội

Phân tích diễn biến thị trường
Tra cứu thông tin & số liệu BĐS

   Tra cứu, so sánh và đánh giá dữ liệu

   Cập nhật tin tức thị trường, sự kiện, giá cả, tiến độ dự án,…

   Cung cấp báo cáo thị trường theo từng khu vực hoặc phân khúc cụ thể.