img img img
tải app ngay Logo

Theo dõi tiến độ thanh toán Real Care

img 02/02/2023
Bước 1: Bấm vào mục [Tài sản] từ menu dưới cùng để xem tất cả các tài sản bất động sản Bước 2: Chọn một mục tài sản để xem chi tiết về tài sản đó Bước 3: Trên màn hình “Chi tiết tài sản”, người dùng có thể xem thông tin về trạng thái, chi tiết và tiến độ thanh toán của tài sản. Khi người dùng mua tài sản bất động sản, các tài sản của người dùng sẽ chuyển trạng thái tương ứng Khi người dùng thanh toán, các đợt thanh toán sẽ được hiển thị tương ứng.

có thể bạn quan tâm