img img img
tải app ngay Logo

Đăng ký nhân khẩu, quản lý thông tin nhân khẩu Real Care

img 02/02/2023
Bước 1: Người dùng nhấn vào [Thông tin nhân khẩu] từ màn hình “Thông tin căn hộ” Bước 2: Người dùng nhấn button [+] trong màn hình “Thông tin nhân khẩu” để thêm mới nhân khẩu Bước 3: Chọn quan hệ đối với chủ hộ Bước 4: Điền vào thông tin của nhân khẩu muốn thêm mới. Nhấn vào [Đăng ký nhân khẩu]
Lưu ý: những ô có đánh dấu * là ô bắt buộc phải nhập
Bước 5: Sau khi nhân khẩu được thêm, danh sách nhân khẩu được hiển thị

có thể bạn quan tâm